Wsparcie i inne usługi

Voice to organizacja, której celem jest niesienie pomocy i wsparcia osobom dotkniętym przestępstwem, niezależnie od tego, czy zgłosiły się na policję.

voice-logo
0300 303 1965info@voicenorthants.org

Sprawdź, które usługi wsparcia są odpowiednie dla Ciebie

 • Did you find this page helpful?
 • Yes   No

Opcje szukania

Szukaj usług wsparcia w przypadku

anti-social behaviour services

wykorzystania seksualnego i wykorzystania seksulanego dzieci

przemocy domowej

okaleczania żeńskich narządów płciowych (FGM), przemocy motywowanej honorem, przymusowych małżeństw

general advice and support services

przestępstw z nienawiści

mężczyzn, którzy są ofiarą przemocy domowej

usług wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego, fizycznego, trudności w uczeniu się

ofiar wypadków drogowych

zdrowia seksualnego

przemocy seksualnej i gwałtów

prześladowania i nękania

pomocy dla świadków

pomocy dla młodzieży

Filtruj kategorie

Rozpocznij od nowa

anti-social behaviour services

wykorzystania seksualnego i wykorzystania seksulanego dzieci

Zespół RISE

01604 888345 rise@northants.police.pnn.uk

RISE (Reducing Incidents of Sexual Exploitation) oznacza redukowanie incydentów wykorzystania seksualnego. Zadaniem zespołu RISE jest zapewnienie indywidualnego wsparcia osobom, które są narażone na wykorzystanie seksualne lub są ofiarą nadużyć seksualnych.

 • Did you find this page helpful?
 • Yes   No

przemocy domowej

The Mankind Initiative

08707944124 Odwiedź stronę internetową

The ManKind Initiative to ogólnokrajowa organizacja charytatywna, która zapewnia pomoc i wsparcie mężczyznom, którzy doświadczają przemocy domowej.
Ich misją jest udzielanie bezpośredniego i pośredniego wsparcia mężczyznom, którzy są ofiarami przemocy w rodzinie na terenie Wielkiej Brytanii i w obrębie lokalnych społeczności.

 • Did you find this page helpful?
 • Yes   No

National Centre for Domestic Violence

08448044999

NCDV powstała, aby pomóc osobom, które doświadczyły przemocy domowej uzyskać ochronę przed sprawcą, a także aby współdziałać z policją, personelem służb kuratorskich, placówkami ds. przemocy w rodzinie, przedstawicielami zawodów prawniczych i władzami sądowniczymi.

Organizacja specjalizuje się w oferowaniu bezpłatnej, szybkiej i efektywnej pomocy prawnej ofiarom przemocy w rodzinie, zazwyczaj pomagając im uzyskać stosowne nakazy lokalnego sądu okręgowego. Takie bezpłatne wsparcie jest dostępne dla każdej osoby, niezależnie od jej sytuacji finansowej, orientacji seksualnej, rasy, płci, wieku, przekonań politycznych lub religijnych.

Wyślij wiadomość o treści „NCDV” na numer 60777

 • Did you find this page helpful?
 • Yes   No

NADASA

info@nricc.co.uk

NADASA (Northamptonshire Against Domestic Abuse and Sexual Abuse) zrzesza różne organizacje prowadzące poradnictwo na terenie hrabstwa Northamptonshire – działając wspólnie wspierają osoby dorosłe i dzieci, które są narażone na przemoc domową i wykorzystanie seksualne lub ich doświadczyły.

 • Did you find this page helpful?
 • Yes   No

Relate

01604634400 info@relatenorthants.org.uk Odwiedź stronę internetową

Wiele osób korzysta z usług organizacji Relate w Northamptonshire – osoby starsze, młodsze, heteroseksualne, homoseksualne, biseksualne, transseksualne, o różnym kolorze skóry i z różnych grup etnicznych. Doradcy, terapeuci, personel i instruktorzy traktują wszystkie osoby z należytym szacunkiem i zrozumieniem, posiadają odpowiednie doświadczenie w udzielaniu wsparcia i pomocy w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań. Pragną oni pomóc Tobie, Twojemu partnerowi/partnerce i członkom rodziny uporać się z trudnymi relacjami, separacją i rozwodem, zdradą, problemami seksualnymi, problemami w przybranej rodzinie, życiem na emeryturze, pojawieniem się dziecka… i wszystkimi sprawami, które mogą wpływać na Twoje relacje z innymi osobami.
Ponadto oferują oni wsparcie dla osób żyjących w stresie, lęku lub cierpiących na depresję, które straciły bliską osobę i są w żałobie, są ofiarami przemocy domowej lub które pragną, aby ich związek był wartościowszy i oparty na szacunku.

 • Did you find this page helpful?
 • Yes   No

National Domestic Violence Helpline

08082000247

NCDV powstała, aby pomóc osobom, które doświadczyły przemocy domowej uzyskać ochronę przed sprawcą, a także aby współdziałać z policją, personelem służb kuratorskich, placówkami ds. przemocy w rodzinie, przedstawicielami zawodów prawniczych i władzami sądowniczymi.

Organizacja specjalizuje się w oferowaniu bezpłatnej, szybkiej i efektywnej pomocy prawnej ofiarom przemocy w rodzinie, zazwyczaj pomagając im uzyskać stosowne nakazy lokalnego sądu okręgowego. Takie bezpłatne wsparcie jest dostępne dla każdej osoby, niezależnie od jej sytuacji finansowej, orientacji seksualnej, rasy, płci, wieku, przekonań politycznych lub religijnych.

 • Did you find this page helpful?
 • Yes   No

Nene Valley Christian Refuge (EVE)

01604 230311 Odwiedź stronę internetową

NVCFR działa na rzecz budowania odporności i samooceny u ofiar przemocy w rodzinie poprzez zapewnienie im bezpiecznego miejsca i zaangażowanie ich w działania edukacyjne, terapeutyczne i zdrowotne, które mają na celu odnalezienie poczucia celu i dobrego samopoczucia.

 • Did you find this page helpful?
 • Yes   No

Northampton Women’s Aid

0845 123 2311 info@northamptonwomensaid.org.uk

Northampton Women’s Aid to organizacja, która została powołana, aby świadczyć usługi zapobiegania przemocy w rodzinie na terenie Northampton, East Northants, Corby, Daventry, Wellingborough i South Northants. Women’s Aid we współpracy z Service Six, wiodącą instytucją dobroczynną w Northamptonshire, przeprowadza szereg interwencji w ramach strategii prewencyjnej rady hrabstwa Northamptonshire „Early Help and Prevention Strategy”.

Wellingborough:

07879844451

 • Did you find this page helpful?
 • Yes   No

Refuge

0808 2000 247 Odwiedź stronę internetową

Refuge to ogólnokrajowa organizacja charytatywna wspierająca kobiety i dzieci, które doświadczyły przemocy w rodzinie zapewniając im szereg usług, w tym schronienie, niezależne rzecznictwo, wsparcie socjalne i pomoc uwzględniającą różnice kulturowe.

Usługi są dostępne za pośrednictwem infolinii National Domestic Violence Helpline pod numerem

 • Did you find this page helpful?
 • Yes   No

Sunflower Centre

01604 888211

Oferujemy darmową usługę, która zapewnia doradztwo i wsparcie, w tym:
•interwencje kryzysowe, oceny ryzyka i indywidualne plany bezpieczeństwa
•doradztwo i pomoc w cywilnych i karnych postępowaniach sądowych
•informacje o innych usługach, takich jak zapobieganie przestępczości, doradztwo imigracyjne, porady prawne, praca grupowa i pomoc terapeutów.
•kontakt z innymi placówkami w Twoim imieniu

Northamptonshire Sunflower Centre zatrudnia wykwalifikowanych Niezależnych Doradców ds. Przemocy Domowej, którzy posiadają specjalistyczną wiedzę i zrozumienie w zakresie przemocy w rodzinie, w tym wpływu, jaki wywiera na ofiary, ich rodziny, lokalne społeczności i całe społeczeństwo.

 • Did you find this page helpful?
 • Yes   No

okaleczania żeńskich narządów płciowych (FGM), przemocy motywowanej honorem, przymusowych małżeństw

Karma Nirvana

0800 5999 247

Wspiera ofiary przemocy motywowanej honorem oraz przymusowych małżeństw od 1993 roku.

 • Did you find this page helpful?
 • Yes   No

Dostiyo (Asian Women and Girls Association)

01604 745340 Odwiedź stronę internetową

DOSTIYO Asian Women and Girls Organisation to ogranizacja charytatywna wspierająca kobiety i dziewczęta żyjące w społecznościach azjatyckich.

 • Did you find this page helpful?
 • Yes   No

Zespół ds. przymusowych małżeństw (FMU)

020 7008 0151 fmu@fco.gov.uk

TZa pośrednictwem publicznej infolinii organizacja oferuje doradztwo i wsparcie ofiarom przymusowych małżeństw, a także specjalistom zajmującym się tym problemem. FMU oferuje szereg usług od prostych porad dot. bezpieczeństwa, poprzez pomoc w zapobieganiu przyjazdu do Wielkiej Brytanii przyszłego współmałżonka osoby zmuszonej do małżeństwa, a w skrajnych przypadkach do ratowania ofiar przetrzymywanych poza granicami kraju wbrew ich woli.

 • Did you find this page helpful?
 • Yes   No

Northamptonshire Flower

07835 489 907 northamptonshireflower@gmail.com

Broni praw człowieka wszystkich dziewcząt i kobiet, pracując na rzecz zaprzestania praktyk okaleczania żeńskich narządów płciowych (FGM) w Northamptonshire i w całej Wielkiej Brytanii poprzez wspieranie ofiar oraz ochronę osób zagrożonych FGM.

 • Did you find this page helpful?
 • Yes   No

general advice and support services

przestępstw z nienawiści

Northamptonshire Rights & Equality Services

01604 400808 Odwiedź stronę internetową

Walczy o sprawiedliwość społeczną w Northamptonshire i zobowiązuje się podjęcia działań niezależnie od rasy, koloru skóry, religii, niepełnosprawności, wieku, orientacji seksualnej, statusu transseksualnego czy płci.
Northamptonshire Race Equalities Council wspiera i reprezentuje osoby, które padły ofiarą dyskryminacji, udziela pomocy ofiarom przestępstw z nienawiści oraz monitoruje takie incydenty.

 • Did you find this page helpful?
 • Yes   No

mężczyzn, którzy są ofiarą przemocy domowej

Men’s Advice Line

08088010327 info@mensadviceline.org Odwiedź stronę internetową

Men’s Advice Line: to poufna infolinia dla mężczyzn, którzy doświadczają przemocy w rodzinie ze strony swojej partnerki (lub eks partnerki).
Zespół wykwalifikowanych specjalistów oferuje praktyczne porady, informacje i wsparcie emocjonalne mężczyznom, którzy stali się ofiarami przemocy domowej, a także zaniepokojonym przyjaciołom, rodzinie i pracownikom, którzy mają bezpośredni kontakt z klientami.
Infolinia jest prowadzona i zarządzana przez organizację Respect.
Ich celem jest zwiększenie bezpieczeństwa mężczyzn doświadczających przemocy w rodzinie (i bezpieczeństwa ich dzieci) oraz pomoc w zmniejszeniu grożącego im ryzyka.

 • Did you find this page helpful?
 • Yes   No

The Mankind Initiative

0870 794 4124 Odwiedź stronę internetową

The ManKind Initiative to ogólnokrajowa organizacja charytatywna, która zapewnia pomoc i wsparcie mężczyznom, którzy doświadczają przemocy domowej.
Ich misją jest udzielanie bezpośredniego i pośredniego wsparcia mężczyznom, którzy są ofiarami przemocy w rodzinie na terenie Wielkiej Brytanii i w obrębie lokalnych społeczności.

 • Did you find this page helpful?
 • Yes   No

Road Peace

0845500355 helpline@roadpeace.org Odwiedź stronę internetową

Road Peace to organizacja charytatywna o zasięgu ogólnokrajowym oferująca wsparcie ofiarom wypadków drogowych, które w ich wyniku straciły bliską osobę lub zostały ranne oraz działająca na rzecz bezpieczeństwa na drodze.

Road Peace wspiera ofiary wypadków drogowych w następującym zakresie:

 • wsparcie emocjonalne, w tym usługi ogólnokrajowej infolinii dla ofiar wypadków drogowych, pomoc w nawiązywaniu kontaktów z innymi poszkodowanymi w wypadkach i ich rodzinami oraz program wsparcia Resilience Building, mający pomóc w poradzeniu sobie z przeżytą traumą
 • wsparcie praktyczne oferujące wskazówki w zakresie procedur prawnych po wypadku
 • rzecznictwo i opieka społeczna, w tym udział w dochodzeniach, rozprawach i spotkaniach z rodzinami, które straciły bliską osobę w wyniku wypadku drogowego, a także policją, koronną służbą prokuratorską lub członkami parlamentu.
 • Did you find this page helpful?
 • Yes   No

usług wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego, fizycznego, trudności w uczeniu się

Autism Concern

01604 239404 info@autismconcern.org

Organizacja prowadzona przez rodziców, której misją jest zapewnienie wysokiej jakości usług osobom ze spektrum autyzmu.

(infolinia) lub 0800 808 9090

 • Did you find this page helpful?
 • Yes   No

Ability Northants

01604 624088 mail@ability.northants.org.uk

Organizacja, która działa na rzecz równości dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w Northampton

 • Did you find this page helpful?
 • Yes   No

Consensus Support

08081681300 enquiries@consensussupport.com

oferuje usługi skoncentrowane na jednostce dla osób z trudnościami w uczeniu się i potrzebujących dodatkowej opieki medycznej i społecznej

 • Did you find this page helpful?
 • Yes   No

Cube Disability

info@thecubedisability.org.uk Odwiedź stronę internetową

Oferuje przyjemne i nowoczesne usługi opieki dziennej dla osób dorosłych z trudnościami w uczeniu się i autyzmem w trzech specjalistycznych ośrodkach znajdujących się w hrabstwie Northamptonshire.

Northampton: 01604 603110

Daventry: 01327 311 557

Kettering:  01536 525 868

 • Did you find this page helpful?
 • Yes   No

Deafconnect

01604 589011 general@deafconnect.org.uk Odwiedź stronę internetową

Łatwo dostępne i rentowne centrum dla osób dorosłych i dzieci niesłyszących i niedosłyszących, które świadczy wysokiej jakości usługi.
Celem Deaf Connect jest oferowanie usług zgodnych z potrzebami i w porozumieniu ze społecznościami osób niesłyszących, niedosłyszących i które straciły słuch oraz innymi zainteresowanymi stronami.

Minicom: 01604 588184

 • Did you find this page helpful?
 • Yes   No

Headway (East Northants)

01933 652311 Odwiedź stronę internetową

Headway East Northants z siedzibą w Irthlingborough, to charytatywna organizacja zapewniająca wsparcie i usługi dla osób dotkniętych nabytym uszkodzeniem mózgu, członków ich rodzin i opiekunów.

 • Did you find this page helpful?
 • Yes   No

Headway (Northampton)

01604 591045 Odwiedź stronę internetową

Headway East Northants z siedzibą w Northampton, to charytatywna organizacja zapewniająca wsparcie i usługi dla osób dotkniętych nabytym uszkodzeniem mózgu, członków ich rodzin i opiekunów.

 • Did you find this page helpful?
 • Yes   No

Mencap (Northampton)

01604 874710 Odwiedź stronę internetową

Współpracuje z osobami mającymi trudności w uczeniu się i wspiera ich w działaniach zmierzających do prowadzenia satysfakcjonującego życia.

 • Did you find this page helpful?
 • Yes   No

Northamptonshire Association for the Blind

01604 719193 helpline@nab.org.uk Odwiedź stronę internetową

Przez ponad 100 lat organizacja Northamptonshire Association for the Blind współpracuje z osobami niewidomymi i niedowidzącymi mieszkającymi na terenie hrabstwa Northamptonshire, pomagając tysiącom osób zmienić swoje życie.

to wiodącą instytucja oferująca specjalistyczne porady, wsparcie, informacje i urządzenia dla osób mieszkających w hrabstwie, które doświadczyły utraty wzroku, umożliwiające im zachowanie niezależności.

Zakres elastycznych usług został opracownay w taki sposób, by służyć pomocą wtedy, kiedy jest ona najbardziej potrzebna.

 • Did you find this page helpful?
 • Yes   No

Northamptonshire National Autistic Society

01933 653200 northamptonshire@nas.org.uk Odwiedź stronę internetową

National Autistic Society to wiodąca organizacja charytatywna w Wielkiej Brytanii działająca na rzecz osób dotkniętych autyzmem. Oferuje szeroki zakres wysokiej jakości, indywidualnych usług wsparcia osobom ze spektrum autyzmu, ich rodzinom i opiekunom w hrabstwie Northamptonshire.

 • Did you find this page helpful?
 • Yes   No

Spectrum northants

01604 754120 Info@Spectrumnorthants.co.uk

Organizacja założona, aby wpierać osoby dorosłe z trudnościami w uczeniu się, niepełnosprawnościami i problemami ze zdrowiem psychicznym

 • Did you find this page helpful?
 • Yes   No

VoiceAbility

02033 558846 Odwiedź stronę internetową

VoiceAbility pomaga osobom dyskryminowanym lub potrzebującym wsparcia ze względu na niekorzystną sytuację, w której się znajdują zabrać głos w swojej sprawie. VoiceAbility oferuje usługi w zakresie rzecznictwa i odpowiedniego spektrum zaangażowania.

Organizacja współpracuje z wieloma władzami lokalnymi, oferując ustawowe i nieformalne rzecznictwo, a także usługi doradztwa, szkolenia i materiały w formacie łatwym do czytania na terenie całego kraju.

 • Did you find this page helpful?
 • Yes   No

Spectrum

01604 754120

Spectrum zapewnia wsparcie osobom dorosłym z trudnościami w uczeniu się, niepełnosprawnością i problemami ze zdrowiem psychicznym

Spectrum Northants to zarejestrowana organizacja dobroczynna. Spectrum powstała, aby pomagać osobom dorosłym z trudnościami w uczeniu się, niepełnosprawnością i problemami ze zdrowiem psychicznym.

Berrywood Road, Duston, Northampton NN5 6XA

 • Did you find this page helpful?
 • Yes   No

Mind (Rushden)

01933 312800 office@rushdenmind.org.uk

Rushden Mind to organizacja charytatywna wpierająca osoby z zaburzeniami psychicznymi stowarzyszona z National Mind i świadcząca swoje usługi na terenie Rushden, Northamptonshire i okolic. Rushden Mind angażuje się w działania mające na celu zachowanie dobrego samopoczucia, które pomaga w zapobieganiu zaburzeniom ze zdrowiem psychicznym. Ponadto wspiera i pomaga osobom cierpiącym na zaburzenia psychiczne lub żyjącym w napięciu emocjonalnym odzyskać samodzielność i niezależność.

 • Did you find this page helpful?
 • Yes   No

Ask Normen

asknormen@nhs.net

Oferuje wsparcie i specjalistyczne usługi dzieciom i młodzieży w hrabstwie Northamptonshire, u których występują problemy ze zdrowiem psychicznym.

 • Did you find this page helpful?
 • Yes   No

ofiar wypadków drogowych

Brake

0808 8000 401 helpline@brake.org.uk Odwiedź stronę internetową

Wizją organizacji Brake jest wdrożenie strategii na rzecz zmniejszenia liczby zgonów i poważnych obrażeń, która docelowo ma zredukować tego typu zdarzenia do zera i zapewnienie pełnego i trwałego bezpieczeństwa użytkownikom ruchu drogowego.

Infolinia jest dostępna dla osób w Wielkiej Brytanii, które straciły kogoś bliskiego lub doznały poważnego urazu w wyniku wypadku drogowego, niezależnie od tego, ile czasu upłynęło od takiego zdarzenia oraz dla ich opiekunów. Pracownicy telefonu zaufania to specjaliści doświadczeni w zakresie wspierania osób, które doświadczyły traumy związanej z ciężkim przeżyciem.

Infolinia jest czynna od 10:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku

 • Did you find this page helpful?
 • Yes   No

zdrowia seksualnego

Sexual Health Clinics (wcześniej klinika GUM – Genital and Urinary Medicine)

Klinika zdrowia seksualnego zapewnia środki antykoncepcyjne, badania przesiewowe i leczenie chorób przenoszonych drogą płciową, leczenie chorób skóry i bólu narządów płciowych, jak również prowadzi leczenie i opiekę nad pacjentami z HIV. Usługi są dostępne dla każdej osoby, niezależnie od płci, orientacji seksualnej, wieku, rasy lub wiary.

Northampton General Hospital: 03000 274 100

Ashwood Centre, Kettering: 03000 274 100

 • Did you find this page helpful?
 • Yes   No

przemocy seksualnej i gwałtów

Serenity (SARC)

03000 270 040 Serenity@nhft.nhs.uk

Serenity Northants to centrum SARC (Sexual Assault Referral Centre) działające na terenie hrabstwa Northamptonshire, gdzie ofiary gwałtu i napaści na tle seksualnym mogą otrzymać pomoc i poufne wsparcie.
Serenity powstała, aby udzielać wsparcia – nie musisz zgłaszać się na policję, jeśli nie chcesz tego robić. Z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i poufności organizacja udziela informacji niezbędnych do podjęcia decyzji o dalszych krokach oraz służy pomocą w zakresie dostępnych opcji i placówek wsparcia.
Pomoc jest dostępna BEZPŁATNIE, całodobowo, siedem dni w tygodniu i obejmuje szeroki zakres usług, w tym badania lekarskie, oceny stanu zdrowia seksualnego, skierowania do innych instytucji, pobieranie próbek kryminalistycznych, informacje i pomoc w zakresie zgłaszania przestępstwa oraz inne formy wsparcia.

Całodobowy telefon zaufania: 01604 601713

godziny urzędowania (8:00-18:00, pon-pt) 01604 745005

 • Did you find this page helpful?
 • Yes   No

Zespół RISE

01604 888345 rise@northants.police.pnn.uk

RISE (Reducing Incidents of Sexual Exploitation) oznacza redukowanie incydentów wykorzystania seksualnego. Zadaniem zespołu RISE jest zapewnienie indywidualnego wsparcia osobom, które są narażone na wykorzystanie seksualne lub są ofiarą nadużyć seksualnych.

 • Did you find this page helpful?
 • Yes   No

NADASA

info@nricc.co.uk

NADASA (Northamptonshire Against Domestic Abuse and Sexual Abuse) zrzesza różne organizacje prowadzące poradnictwo na terenie hrabstwa Northamptonshire – działając wspólnie wspierają osoby dorosłe i dzieci, które są narażone na przemoc domową i wykorzystanie seksualne lub ich doświadczyły.

 • Did you find this page helpful?
 • Yes   No

Northamptonshire Rape Crisis Centre

01604 250721 info@nricc.co.uk

Centrum kryzysowe oferuje wsparcie dla ofiar gwałtu – w wieku 14 lat i powyżej

Telefon zaufania: 0333 003 1988

 • Did you find this page helpful?
 • Yes   No

prześladowania i nękania

National Stalking Helpline

0808 802 0300

Telefon zaufania oferuje porady i informacje osobom, które są prześladowane lub nękane lub które padły ofiarą takich nadużyć.

 • Did you find this page helpful?
 • Yes   No

Paladin National Stalking Advocacy Service

0207 840 8960

Oferuje porady i wsparcie ofiarom nękania będącym w największym niebezpieczeństwie

 • Did you find this page helpful?
 • Yes   No

pomocy dla świadków

Biuro porad obywatelskich:

0300 332 1000 Odwiedź stronę internetową

Oferuje bezpłatne usługi wsparcia dla świadków w ponad 300 sądach karnych na terenie Anglii i Walii.

Wyszkoleni wolontariusze udzielają emocjonalnego i praktycznego wsparcia świadkom przed procesem, w trakcie i po jego zakończeniu. Obejmuje to:
•przywitanie świadków
•oprowadzanie po sali sądowej
•wyjaśnianie procedur sądowych
•informowanie o postępach w sprawie
•zapewnianie emocjonalnego i praktycznego wsparcia związanego ze składaniem zeznań.

Jest to bezpłatna i poufna pomoc przysługująca każdej osobie, która została wezwana do złożenia zeznań, jako świadek ze strony oskarżenia lub obrony. Obejmuje również świadków w wieku poniżej 18 roku życia.

 • Did you find this page helpful?
 • Yes   No

pomocy dla młodzieży

Service Six

01933226602 reception@servicesix.co.uk

Service Six to działająca na terenie hrabstwa specjalistyczna organizacja oferująca oparte na wynikach, profesjonalne usługi teraupeutyczne i prewencyjne oraz wsparcie i programy zajęć tysiącom zagrożonych wykluczeniem społecznym dzieci, młodzieży, osób dorosłych i rodzin każdego roku.

 • Did you find this page helpful?
 • Yes   No

Zespół RISE

01604888345 rise@northants.police.pnn.uk

RISE (Reducing Incidents of Sexual Exploitation) oznacza redukowanie incydentów wykorzystania seksualnego. Zadaniem zespołu RISE jest zapewnienie indywidualnego wsparcia osobom, które są narażone na wykorzystanie seksualne lub są ofiarą nadużyć seksualnych.

 • Did you find this page helpful?
 • Yes   No

NSPCC

01604493336 ebarnett@nspcc.org.uk Odwiedź stronę internetową

Pracuje bezpośrednio z dziećmi i rodzinami w zakresie wielu kwestii, takich jak ochrona dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym, pomaganie rodzinom, które nadużywają narkotyków i alkoholu oraz zapewnianie pracownikom socjalnym narzędzi koniecznych do walki z zaniedbaniami.

 • Did you find this page helpful?
 • Yes   No

MASH

03001261000 MASH@northamptonshire.gscx.gov.uk Odwiedź stronę internetową

Multi-Agency Shared Hub umożliwia zgłaszanie obaw o dobro dziecka i oferuje wsparcie i porady dotyczące procesu kierowania do odpowiednich służb.

 • Did you find this page helpful?
 • Yes   No

Free 2 Talk

01604629624 enquiries@free2talkcic.org.uk Odwiedź stronę internetową

Free 2 Talk CIC to organizacja o charakterze niezarobkowym, która dąży do pokonywania wyzwań i znalezienia skutecznych rozwiązań, mających na celu wzmocnienie pozycji rodzin, dzieci i młodzieży w drodze do osiągnięcia ich aspiracji i dążeń.
Free 2 Talk oferuje praktyczne wsparcie i programy dla: rodziców, młodzieży, lekarzy i organizacji.

 • Did you find this page helpful?
 • Yes   No

CAN

08450556246 info@can.org.uk Odwiedź stronę internetową

Zespół CAN współpracuje z młodymi osobami poniżej 18 roku życia, które mają problemy z nadużywaniem narkotyków i alkoholu, zajmując się problemem uzależnień i bezdomności na terenie hrabstwa Northamptonshire i Bedfordshire.

 • Did you find this page helpful?
 • Yes   No

Ask Normen

asknormen@nhs.net

Oferuje wsparcie i specjalistyczne usługi dzieciom i młodzieży w hrabstwie Northamptonshire, u których występują problemy ze zdrowiem psychicznym.

 • Did you find this page helpful?
 • Yes   No

The Low Down

01604622223 Odwiedź stronę internetową

Oferuje istotne usługi wsparcia dla dzieci i młodych dorosłych na terenie hrabstwa Northamptonshire borykających się z różnymi problemami. The Low Down to organizacja charytatywna z przyjaznym, w pełni wyszkolonym zespołem.

Ośrodek jest otwarty 6 dni w tygodniu.

3 Kingswell St, Northampton NN1 1PP

 • Did you find this page helpful?
 • Yes   No

Time To Talk

01327706706 Odwiedź stronę internetową

Oferuje bezpłatne usługi młodym osobom w wieku od 13 do 25 lat w Daventry i Towcester. Osoby szukające pomocy mogą umówić się na wizytę lub skorzystać z usług oferowanych po przyjściu do ośrodka (bez konieczności wcześniejszego umówienia się).

 • Did you find this page helpful?
 • Yes   No

Usługi w zakresie walki z przestępczością wśród nieletnich

Odwiedź stronę internetową

Zespoły do walki z przestępczością wśród nieletnich pracują z młodymi osobami, które popadły w konflikt z prawem.

Poprzez poznanie ich środowiska starają się pomóc im unikać wejścia na drogę przestępczości.

Ponadto:

 • prowadzą lokalneprogramy zapobiegania przestępczości
 • udzielają pomocy młodym osobom przebywającym na posterunku policji, jeśli zostały aresztowane
 • wspierają młode osoby i ich rodziny w sądzie
 • nadzorują młodzież odbywającą karęograniczenia wolności
 • utrzymują kontakt z młodą osobą, która odbywa karęw areszcie
 • Did you find this page helpful?
 • Yes   No

Childline

Odwiedź stronę internetową

Childline to poradnia telefoniczna oferująca prywatne i poufne usługi pomocy dla dzieci i młodzieży w wieku do 19 lat. Możesz zwrócić się o pomoc do terapeuty ChidLine z każdym problemem.

Zadzwoń pod bezpłatny numer 0800 1111, porozmawiaj na prywatnym czacie onlinelub wyślij email.

 • Did you find this page helpful?
 • Yes   No

Northamptonshire Association of Youth Clubs (NAYC)

01604499699 Odwiedź stronę internetową

Celem organizacji NAYC jest udzielanie pomocy i edukowanie młodych osób, zwłaszcza wpływając na sposób spędzania przez nich wolnego czasu, tak aby mogły rozwijać swoje fizyczne, umysłowe i duchowe zdolności, a w rezultacie dojrzewać jako człowiek i jako członek społeczeństwa.

 • Did you find this page helpful?
 • Yes   No

Northamptonshire Rape Crisis Centre

01604250721 Odwiedź stronę internetową

Centrum kryzysowe oferuje wsparcie dla ofiar gwałtu – w wieku 14 lat i powyżej

 • Did you find this page helpful?
 • Yes   No
You don't have to report a crime to the police to get support from us
Quick Exit

For the best user experience, please rotate your device